Care sunt drepturile angajatului si de ce este nevoie sa le cunosti ?

iulie 25, 2023 0 Comments

Angajații au foarte multe drepturi, însă de cele mai multe ori aceștia nu le cunosc în detaliu, ci pun mai mult accent pe obligațiile lor. Este absolut necesar să știi care îți sunt drepturile în calitate de angajat pentru a-ți da seama atunci când sunt încălcate. Drepturile sunt prevăzute în Codul Muncii și trebuie să le acordăți atenția binemeritată.

Unul dintre cel mai importante drepturi este dreptul la muncă, astfel încât decizia de a alege profesia, meseria sau locul de muncă le aparține în totalitate. Angajații au dreptul la salarizare pentru muncă depusă. Fiecare prestație este plătită iar salariul se primește în baza contractului individual de muncă.

În ceea ce privește stabilirea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, genetică, vârstă, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială. Fiecare angajat are dreptul la repaus zilnic și săptămânal. Așadar între două zile de muncă angajaților li se acordă un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive iar în cazul muncii în schimburi, acesta nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Repausul săptămânal este de regulă sâmbătă și duminică. În situatii de excepție, acesta poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă.

Toți angajații au dreptul la concediu de odihnă anual iar durata minimă este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă în conformitate cu respectarea normelor legislative.

De asemenea, angajații au dreptul la egalitate de șanse și trebuie tratați la fel, atâta timp cât fac parte din același colectiv și au aceleași atribuții. În cadrul relațiilor de muncă se aplică principiul egalității de tratament față de toţi salariații și angajatorii.

Orice discriminare bazată pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limba, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, opțiune politică, situație familială este interzisă. Atât femeile, cât și bărbații beneficiază de egalitate de șanse și tratament la locul de muncă.

Toți angajații au dreptul la demnitate în muncă, securitate și sănătate în muncă, astfel că trebuie să lucreze într-un cadru care nu le periclitează starea de bine. Prin urmare, angajatorii au obligația de a le asigura securitatea la locul de muncă, de a preveni apariția riscurilor profesionale și de a oferi mijloacele necesare securității și sănătății în muncă.

Angajații au dreptul la formarea profesională, iar în mod implicit, angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională. Acestea pot avea loc la diferite perioade de timp iar cheltuielile sunt suportate integral de către angajatori. În mod cert, angajații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională.

Angajații au dreptul la informare și consultare cu privire la clauzele esențiale ce vor fi înscrise în contractul de muncă, cum ar fi sediul angajatorului, funcția sau ocupația, fișa postului, cu specificarea tuturor atribuțiilor, riscurile specifice postului, salariul de baza.

Tot aici vor fi specificate și criteriile de evaluare a activității profesionale, dată de la care contractul intră în vigoare și durata acestuia în caz că este pe durata determinată, durata concediului de odihnă, orele de muncă zilnice și săptămânale. De asemenea, în contract este specificată durata perioadei de proba și dreptul de a lua parte la ameliorarea condițiilor și a mediului de muncă.

Angajații au dreptul la protecție în caz de concediere, ceea ce înseamnă că trebuie să primească un preaviz iar în unele situații dreptul de a li se oferi un alt loc de muncă în cadrul aceleiași instituții. Decizia de concediere se comunica salariatului în scris și trebuie să conțînă câteva aspecte de baza cum ar fi: motivele care determina concedierea, durata preavizului, precum și locurile de muncă vacanțe în aceeași unitate și condițiile în care angajații pot opta pentru acestea.

Toți angajații au dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție în ceea ce privesc concedierile care nu se află în deplinătate legală.

De asemenea, au dreptul de a participa la acțiuni colective, cum ar fi greva. Această va fi declarată doar în cazul incapacității de soluționare a conflictului colectiv de muncă cu respectarea legii și după ce în prealabil a avut loc greva de avertisment. Angajatorii trebuie să fie anunțați cu cel puțîn două zile lucrătoare înainte de  declararea grevei.

Țînând cont de toate aceste drepturi specificate în Codul muncii, îți vei putea apară drepturile la locul de muncă și te vei bucură din plin de beneficiile oferite de jobul pe care îl ai. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.